Práce s jídelnou

#4708

Po kliknutí na agendu na domovské stránce () se nám zobrazí obrazovka, na které již můžeme začít vyplňovat jídelní lístek.

V liště nahoře si přepínáme mezi tímto týdnem a příštím nebo minulým týdnem. Číslo u dnů značí jednotlivé varianty jídel.