Evidence

#4504

Jako první Agenda se nám zobrazuje Evidence. Zde se nachází přehled veškerého Majetku, který máme v databázi vytvořený. Zde je možné Majetek upravovat a přidávat.

Funkce horních tlačítek

Pro manipulaci s řádky seznamu používáme tlačítka, která se nacházejí nahoře. Pokud máme jeden z řádků vybraný kliknutím, zobrazuje se nám více možností.

  • Pokud chceme vytvořit nový Majetek, klikneme na zelené tlačítko Přidat.
  • Pokud si Majetek chceme zobrazit, vyhledáme ho v seznamu, klikneme na něj a použijeme modré tlačítko Otevřít. Pokud ho chceme poté opravit, musíme ve formuláři použít ještě oranžové tlačítko „Opravit“, které se nachází dole.
  • Modré tlačítko vytvoří kopii Majetku, který máme v seznamu vybraný kliknutím.
  • Tlačítko Karta nám vygeneruje kartu majetku ve formátu PDF.
  • Pokud zmáčkneme šipku vedle Karta , objeví se nám možnost stáhnout si Kartu a přílohy u Majetku v jednom souboru PDF.