Funkce horních tlačítek

#4460

Horní tlačítka se liší podle toho, v jaké prohlížeči se nacházíte. Tlačítko Přidat, které přidává řádky seznamu a tlačítko Otevřít, které se objeví po vybrání jedné položky ze seznamu kliknutím a po kliknutí na něj ji otevře, se nacházejí všude.

  • Tlačítko slouží ke zduplikování vybraného řádku.

U dokladů se poté nachází ještě tato tlačítka:

  • Tlačítko Faktura nám vygeneruje fakturu v souboru PDF. Fakturu si poté můžeme stáhnout.
  • Tlačítkem obálky doklad můžeme poslat e-mailem.
  • Tlačítko Kontace nám vystaví patřičnou fakturu.
  • Pokud zmáčkneme šipku vedle Kontace , objeví se nám možnost uložit si fakturu i fakturu – kontaci jako jeden PDF soubor.