Prodejky

#4444

Do Prodejek se dostaneme z příslušné agendy s názvem Prodejky. Na tu se můžeme dostat například z menu po kliknutí na Prodej a poté po kliknutí na agendu vlevo.

Zde už vidíme nalevo seznam všech prodejek. Je to seznam dokladů, které jsme vytvořili v kase. Zde se nachází jakási jejich evidence a můžeme je zde i upravovat, pokud by to bylo nutné. Také je možné vytvořit novou prodejku.

Funkce horních tlačítek

Horní tlačítka se odlišují podle toho, zda máme jednu z prodejek vybranou, nebo ne. Pokud chceme nějakou z prodejek opravit, najdeme si ji v seznamu a kliknutím ji vybereme. Poté se nám objeví nahoře více tlačítek.

  • Pokud chceme novou prodejku vytvořit, klikneme na horní zelené tlačítko Přidat.
  • Pokud si prodejku chceme zobrazit, vyhledáme ji v seznamu, klikneme na ni a použijeme modré tlačítko Otevřít. Pokud ji chceme poté opravit, musíme ve formuláři použít ještě oranžové tlačítko „Opravit“, které se nachází dole.
  • Modré tlačítko vytvoří kopii prodejky, kterou máme v seznamu vybranou kliknutím.
  • Tlačítko Faktura nám vygeneruje fakturu v souboru PDF. Fakturu si poté můžeme stáhnout.
  • Tlačítkem obálky můžeme fakturu poslat e-mailem.
  • Tlačítko Účtenka nám vytiskne z propojené tiskárny účtenku.