Přihlášení do systému

#4415

Do systému se přihlásíme na této adrese: shipard.app

Každá databáze má poté svoji adresu, přes adresu uvedenou výše se však můžete přihlásit také. Adresu je poté možné si přidat do záložek prohlížeče, aby jste si ji nemuseli pamatovat a jednoduše na ni při potřebě kliknuli. Pokud ji nebudete zavírat, je možné záložku “připnout”. To uděláme kliknutí na záložku pravým. V obdélníku, který se nám objeví vybereme “Připnout” a záložka se nám poté přesuneme do levého rohu na první místo. Bude také zmenšená a nebude zabírat tolik místa.

Zde se nám objeví obrazovka, na které si vyplníme v šedém obdélníku údaje.

Do kolonky E-mail vyplníme náš e-mail a do Heslo naše heslo.

Pokud by nastala situace, že si vaše heslo nepamatujete, postupujte podle postupu sepsaného zde.

Po vyplnění údajů klikneme na tlačítko Přihlásit. Pokud vše proběhne v pořádku, do systému jsme přihlášení a můžeme pokračovat dále. Pokud nastal problém v podobě chyby v e-mailu nebo hesla, údaje zkontrolujeme, opravíme a zkusíme znovu. Pokud zjistíme, že si heslo nepamatujeme, postupujeme takto.