Položky

#4289

V Položkách jsou evidovány všechny položky. Je to jakýsi seznam toho, co se nakupuje nebo prodává.

Do Položek se dostaneme na příslušných sekcích panelu. Nachází se na levé straně dashboardu a je nutné na ně kliknout, aby se nám zobrazil prohlížeč.

V Agendě Položky také využíváme Prohlížeč. Práci s ním naleznete popsanou zde.