Osoby

#4264

Agenda Osoby umožňuje evidovat všechny osoby (fyzické i právnické), se kterými spolupracujete. Mohou to být odběratelé, dodavatelé, zaměstnanci, zákazníci e-shopu, uživatelé aplikace apod. Agenda umožňuje také evidovat společnosti.

Do agendy se dostaneme na příslušných sekcích panelu. Nachází se na levé straně dashboardu a je nutné na ní kliknout, aby se nám zobrazil prohlížeč.

Při práci budeme používat prohlížeč, práce s ním je popsána zde.