Zde si shrneme práci se zprávami v dashboardu. Vysvětlíme si jejich upravování, jak je přidávat a také co s nimi můžeme dělat poté.

Do zpráv se řadí veškeré e-maily, které do systému chodí, naskenované/vlo­žené/přijaté doklady, diskuze, úkoly, oznámení a další přidané uživateli. Ty se nám poté zobrazují v dashboardu.

K přidávání zpráv používáme zelená tlačítka, která se nachází vpravo nahoře.

V každé sekci se nacházejí jiná tlačítka. Ta jsou rozlišena podle druhů a v každé sekci se budou nacházet různá tlačítka. Pokud chceme zjistit, které tlačítko nám v sekci přidává jakou zprávu, najedeme na něho kurzorem a chvíli vyčkáme. Objeví se nám bublina, která nám druh zprávy řekne. V některých sekcích se může tlačítek nacházet více (například Mzdy a Majetek).

Zprávu přidáme kliknutím na toto zelené tlačítko. V případě, že má tlačítko význam Došlé pošty, nebo Odeslané pošty, je rozdvojené (viz obrázek výše). Kliknout můžeme na obě jeho části, v pravé s ikonou šipky si můžeme rovnou vybírat typ dokladu/pošty, kterou chceme přidávat. Poté se nám objeví editační formulář, kde můžeme zprávu dále upravovat.