Přehledy a výkazy

#114

Účetní přehledy jsou na kartě Finance – poslední ikona Přehledy.

Hlavní kniha

Jedná se o klasickou hlavní knihu s měsíčními a ročními obraty a konečnými zůstatky účtů.

Parametr Období umožňuje vybrat období, tj. účetní měsíc, za který chceme sestavu zobrazit. Měsíc 0 je otevírací období – zde by měly být pouze počáteční stavy. Měsíc 13 je uzavírací období – u „ukončených“ roků musí být všechny zůstatky na účtech nulové.

Výkaz zisku a ztráty

Jako výchozí se nabízí výsledovka za jednotlivé analytické účty.

Ikony vpravo umožňují přepnout na klasické výkazy v úplném nebo zjednodušeném rozsahu.

Rozvaha

Podobně jako u výsledovky se zobrazuje rozvaha za analytické účty.

Ikony vpravo opět umožňují přepnout na klasické výkazy v úplném nebo zjednodušeném rozsahu.

Účetní deník

Účetní deník zobrazuje všechny řádky kontací dokladů.

Rychlé hledání  hledá v názvu osoby, textu, čísle dokladu, variabilním a specifickém symbolu.

Období umí zafiltrovat konkrétní rok, měsíc, čtvrtletí nebo pololetí.

Částka a tolerance +/- umí hledat částku (např. 1000 Kč +/- 100 najde všechny částky od 900 do 1 100 Kč).

Strana umožňuje omezit řádky s částkou pouze na straně Má dáti nebo Dal.

Účet hledá řádky s konkrétním účtem. Hledá se zleva, takže 343 ukáže všechny řádky s účtem 343XXX.