Účetní položky

#110

Účetní položky jsou položky, které jsou svázané s konkrétním účtem v účtovém rozvrhu.

Hlavním důvodem účetních položek je zjednodušení práce pro běžné uživatele, který tak prakticky nepřijde do styku s účtovým rozvrhem. Účetní položky navíc mohou být výstižněji nazvány – např. nákladové položky při likvidaci přijatých faktur.

Dalším výhodou je, že může existovat několik účetních položek k jednomu účtu. V účetním deníku je vše zaúčtováno na jeden účet, ale operativní (obchodní) reporty jsou „rozpitvány“ podle účetních položek.

Zjednodušeně řečeno, pokud je v řádku dokladu použit pohyb „Účetní položka“, do účetního deníku půjde účet z účetní položky použité v řádku.

Účetní položky lze přidávat buď ručně z prohlížeče Položek, nebo automaticky zakliknutím údaje „Účtopoložka“ v editačním formuláři účtu.

Ruční přidání

Účetní položku lze přidat klasicky z prohlížeče položek.

  • Typ musí být nastaven na hodnotu „Účetní položky“.
  • Účet říká, na který účet se bude účtovat.
  • Údajem Používat pro lze omezit nabízení položky pouze v některých dokladech. Díky tomu se např. v přijaté faktuře nabízí pouze položky určená pro Nákup.
  • Saldokonto je potřeba vyplnit, pokud chceme aby položka „zapisovala“ do konkrétního saldokonta. Např. položka „Čistá mzda“ (účet 331200) by měla mít nastaveny „Závazky“ – řádek účetního dokladu s touto položkou pak vytvoří v saldokontu závazků předpis pro úhradu čisté mzdy zaměstnanci.

Přidání z účtového rozvrhu

V editačním formuláři účtu lze zakliknout údaj Účtopoložka.

Význam údajů Používat pro a Saldokonto je stejný jako na položce.

Po přepnutí účtu do stavu „V pořádku“ aplikace automaticky vytvoří účetní položku.