Stavy dokumentů

#107

Každý dokument v systému (doklad, osoba, položka apod.) má stav. Ten říká, v jaké fázi životního cyklu dokument je.

Stav dokumentu je indikován ikonou a barvou v prohlížeči, detailu prohlížeče a editačním formuláři. Platí, že čím jasnější barva, tím větší problém.

Základní stavy dokumentu

Nově rozpracováno

Bezprostředně po přidání je dokument ve stavu „nově rozpracováno“.

Hotovo

Hotový, zkontrolovaný a platný dokument, který nelze editovat.

V opravě

Hotový dokument lze opravit tak, že se se přepne tlačítkem Opravit do stavu V opravě. Po ukončení změn je potřeba ho opět přepnout do stavu Hotovo.

V archívu

Někdy dojde k tomu, že dokument už nebude dále používán – např. u Položek to může být výrobek, který se přestal vyrábět. Takové dokumenty se dávají do archívu.

Smazáno

Omylem přidaný nebo jinak „vadný“ dokument lze prostě smazat. Smazané dokumenty putují do koše, odkud jdou v případě omylu zpět vytáhnout. To se dělá přepnutím do stavu V opravě a poté V pořádku.

Prohlížeč

Prohlížeče automaticky zobrazují pouze aktivní dokumenty: nově rozpracované, v opravě a v pořádku. Nově rozpracované a opravované dokumenty jsou vždy nahoře.

Přepínačem pod políčkem pro hledání můžete vybrat jiné zobrazení:

  • Archív zobrazuje pouze dokumenty v archívu
  • Vše zobrazí všechny dokumenty. V tomto případě jsou dokumenty seřazeny bez ohledu na jejich stav.
  • Koš obsahuje smazané dokumenty

V hlavičce detailu prohlížeče je stav dokumentu indikován barvou ikony dokumentu, čárou dole, a názvem stavu s jeho ikonou.

Podobným způsobem je to uděláno v hlavičce editačního formuláře

Historie

Každé přepnutí stavu dokumentu se zaznamenává. Tyto změny si lze prohlédnou v detailu Historie.