NUT

#4843

Instalace

apt install nut

V souboru /etc/nut/nut.conf je potřeba nastavit mód provozu:

MODE=standalone

V souboru /etc/nut/ups.conf musíme nastavit, jakým způsobem je UPS připojena:

[P1C-UPS1]
    driver = usbhid-ups
    port = auto
    desc = "P1C-UPS1"

V hranatých závorkách je naše ID UPS. Parametr driver určuje způsob připojení – v tomto případě USB kabel.

Po nastavení konfiguračních souborů je potřeba restartovat služby nut-server a netdata:

service nut-server restart
service netdata restart

Odstranění předchozí instalace APCUPSD

service apcupsd stop
apt purge apcupsd